Humala 100m Lasketiir

B: 59˚22`13,16”          L: 24˚ 24` 49,72”

Harjutusväljal asuvas avatud lasketiirus on 10 laskekohta. Võimalik kasutada iga päev 9:00-20:00 väljaarvatud riiklikud pühad. Õhuohuala 458m Kasutuseeskiri asub siin