Humala linnak on Harju maakonnas Humala külas asuv harjutusväli (katastritunnus 19801:011:0840), mis on mõeldud eelkõige sõjaväeliseks ja muu riigikaitselise tegevusega seotud väljaõppeks. Harjutusväljal on 100m lasketiir, kus on kuni 10 laskekohta laskmiseks kuni kaliibriiga 12,7mm. Harjutusväljal asuvad muinsuskaitse all olevad Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni rooduvarjend nr. 1, (ehitatud 1916) ja aastatel.1916-1917 Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni varjendite vaheline tunnelisüsteem. Nõukogude okupatsiooni ajal asusid harjutusväljal 14. õhukaitsediviisi 2310. raadiotehniline pataljon ja 94. õhutõrjeraketibrigaadi juhtimispunkt. Neist on säilinud juhtimiskeskus, generaatorite angaarid, radarite mäed, garaažid, pääsla, söökla ja palju muid varemetes hooneid.
Harjutusala asub osaliselt Vääna hoiualal, mille kaitse-eesmärk on tiigilendlase (nahkhiirte) elupaikade kaitse. Arhitektuurimälestistega tutvumiseks muinsuskaitseaseaduse §41 alusel ja loodushoiualaga tutvumiseks looduskaitsela seaduse §15 alusel on nõutav eelnev registreerimine registreerimisvormi alusel perioodil 1.05-30.09. Ligipääs ei ole lubatud mootorsõidukiga. Harjutusvälja haldab MTÜ Riigikaitse Rügement.